Historia i WOS ZSO Strzegom

Forum dla uczniów ZSO Strzegom

  • Index
  •  » WOS
  •  » ZAGADNIENIA MATURALNE!!!! Z PYTANIAMI UŁATWIAJACYMI NAUKĘ

#1 2012-01-31 19:08:28

kamilamazur

Administrator

Zarejestrowany: 2012-01-29
Posty: 24
Punktów :   

ZAGADNIENIA MATURALNE!!!! Z PYTANIAMI UŁATWIAJACYMI NAUKĘ

I.    CZŁOWIEK I SPOŁECZEŃSTWO
    Uzasadnij tezę, że człowiek jest istotą społeczną.
•    Przedstaw uwarunkowania procesu socjalizacji jednostki ludzkiej.
    Przeanalizuj zalety i wady postawy konformistycznej i nonkonformistycznej.
    Przedstaw rodzaje, przykłady i uniwersalne cechy grup społecznych.
    Scharakteryzuj wybraną grupę społeczną i omów jej funkcje.
•    Wykaż szczególne znaczenie rodziny dla funkcjonowania społeczeństwa.
    Wymień i wyjaśnij cechy społeczeństwa obywatelskiego.
    Przedstaw funkcjonowanie wybranego stowarzyszenia w Polsce.
    Wykaż znaczenie funkcjonowania stowarzyszeń w społeczeństwie obywatelskim.
    Dokonaj analizy i oceny funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.
    Przedstaw uwarunkowania tworzenia i trwania narodu.
    Wskaż różnice między postawą patriotyczną a nacjonalistyczną.
    Wyjaśnij na czym polega powszechność, nienaruszalność i niezbywalność praw człowieka.
    Wymień jakie prawa wchodzą w zakres trzech generacji praw człowieka.
    Wymień konstytucyjne osobiste wolności i prawa człowieka i obywatela w Rzeczypospolitej Polskiej.
    Wymień konstytucyjne polityczne wolności i prawa człowieka i obywatela w Rzeczypospolitej Polskiej.
    Wymień konstytucyjne ekonomiczne, socjalne i kulturalne wolności i prawa człowieka i obywatela w Rzeczypospolitej Polskiej.
    Omów konstytucyjne obowiązki obywatela Rzeczypospolitej Polskiej.
    Przedstaw na wybranych przykładach, w jaki sposób i dlaczego we współczesnym świecie prawa człowieka są łamane.
    Przedstaw funkcje środków masowego przekazu w życiu publicznym.
    Wyjaśnij, dlaczego media nazywane są współcześnie tzw. "czwartą władzą".

II.    POLITYKA JAKO ZJAWISKO SPOŁECZNE
•    Określ rodzaje, sposoby rozwiązywania i skutki konfliktów politycznych.
    Przedstaw komponenty i funkcje kultury politycznej.
    Dokonaj analizy i oceny poziomu kultury politycznej współczesnego społeczeństwa polskiego.

III.    PAŃSTWO JAKO ORGANIZATOR ŻYCIA SPOŁECZNEGO
    Scharakteryzuj cechy państwa.
    Scharakteryzuj funkcje współczesnego państwa.
    Omów prawne aspekty obywatelstwa polskiego.
    Wymień i wyjaśnij fundamentalne zasady państwa demokratycznego.
•    Omów system polityczny wybranego państwa demokratycznego.
•    Omów funkcje prawa w państwie demokratycznym.
    Wykaż szczególną moc prawną, treść, tryb uchwalania i zmiany konstytucji.
    Wymień i wyjaśnij funkcje konstytucji.
    Wymień i wyjaśnij uniwersalne zasady demokratycznych wyborów.
    Wymień i wyjaśnij funkcje partii politycznych w państwie demokratycznym.
    Określ prawne warunki działania partii politycznych we współczesnej Polsce.
•    Przedstaw rodzaje, przykłady i funkcje opozycji w państwie demokratycznym.
•    Przedstaw rodzaje, przykłady i funkcje grup interesów w państwie demokratycznym.
    Przedstaw cechy charakterystyczne państwa totalitarnego.
    Omów cechy charakterystyczne państwa autorytarnego.
    Scharakteryzuj zagrożenia dla demokracji w Polsce.

IV.    WSPÓŁCZESNA MYŚL POLITYCZNA
•    Określ cechy oraz wzajemne relacje ideologii, doktryny i programu politycznego.
•    Omów liberalizm.
•    Omów konserwatyzm.
•    Omów chrześcijańską demokrację.
•    Omów socjaldemokrację.

V.    SYSTEM POLITYCZNY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
    Wyjaśnij konstytucyjną zasadę suwerenności Narodu i określ, w jaki sposób jest ona urzeczywistniana we współczesnej Polsce.
    Wyjaśnij konstytucyjną zasadę demokratycznego państwa prawnego i określ, w jaki sposób jest ona urzeczywistniana we współczesnej Polsce.
    Wyjaśnij konstytucyjną zasadę podziału władzy i równowagi władz i określ, w jaki sposób jest ona urzeczywistniana we współczesnej Polsce.
    Wyjaśnij konstytucyjną zasadę pluralizmu politycznego i określ, w jaki sposób jest ona urzeczywistniana we współczesnej Polsce.
    Wyjaśnij konstytucyjną zasadę odrębności władzy sądowej oraz niezawisłości sądów i trybunałów i określ, w jaki sposób jest ona urzeczywistniana we współczesnej Polsce.
    Podaj zasady wyboru Sejmu i Senatu oraz warunki ich rozwiązania przed upływem kadencji.
    Przedstaw zadania organów wewnętrznych Sejmu i Senatu.
    Omów proces ustawodawczy w RP.
    Wykaż wpływ decyzji parlamentu na życie obywateli.
    Wymień i wyjaśnij zasady wyborów Prezydenta RP.
    Przedstaw warunki skrócenia kadencji i zasady odpowiedzialności Prezydenta RP.
    Wymień i wyjaśnij kompetencje Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej jako głowy państwa.
    Wymień i wyjaśnij kompetencje Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w stosunku do Sejmu   i Senatu.
    Wymień i wyjaśnij kompetencje Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wobec Rady Ministrów.
    Wymień i wyjaśnij kompetencje Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie zwierzchnictwa Sił Zbrojnych, obronności i bezpieczeństwa państwa.
    Wymień i wyjaśnij kompetencje Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie spraw zagranicznych.
    Wymień i wyjaśnij kompetencje Rady Ministrów.
    Wymień i wyjaśnij kompetencje Trybunału Konstytucyjnego.
    Wymień i wyjaśnij kompetencje Trybunału Stanu.
    Przedstaw rolę i zadania Rzecznika Praw Obywatelskich.
    Wymień i wyjaśnij kompetencje Najwyższej Izby Kontroli.
    Wymień i wyjaśnij kompetencje Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
    Omów ustrój samorządowy w Polsce.

VI.    GOSPODARKA
    Przedstaw zasady funkcjonowania gospodarki rynkowej.
    Przedstaw funkcje, dochody i wydatki budżetu państwa.
    Scharakteryzuj system podatkowy w Polsce.
    Wykaż rolę banków w Polsce.
    Wymień i wyjaśnij na czym polegają podstawowe problemy współczesnej polskiej gospodarki.
    Scharakteryzuj problemy polskiego rynku pracy.

VII.    POLSKA W STOSUNKACH MIĘDZYNARODOWYCH
•    Omów konsekwencje geopolitycznego położenia Polski.
•    Określ priorytety polskiej polityki zagranicznej.
•    Przedstaw cele i zadania Unii Europejskiej.
•    Omów cele i strukturę Organizacji Narodów Zjednoczonych.
•    Przedstaw cele i zadania Rady Europy.
•    Przedstaw cele i zadania NATO.

VIII.    GLOBALNE PROBLEMY WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA
•    Scharakteryzuj wybrany problem współczesnego świata i oceń skuteczność działań w celu jego przezwyciężenia.

Offline

 
  • Index
  •  » WOS
  •  » ZAGADNIENIA MATURALNE!!!! Z PYTANIAMI UŁATWIAJACYMI NAUKĘ
WZL

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora
www.waleczniwojownicy.pun.pl ls 2009 mody polskie golf 3 1.8 szarpie na benzynie tdi pd obroty biegu jałowego komornik i co dalej