Historia i WOS ZSO Strzegom

Forum dla uczniów ZSO Strzegom

Sport Beauty Moda Moda 2 Moda 3
  • Index
  •  » WOS
  •  » ZAGADNIENIA MATURALNE!!!!

#1 2012-01-30 18:41:05

kamilamazur

Administrator

Zarejestrowany: 2012-01-29
Posty: 24
Punktów :   

ZAGADNIENIA MATURALNE!!!!

Treści nauczania

Społeczeństwo

Jednostka - grupa - społeczeństwo. Struktura życia społecznego.
Prawidłowości życia społecznego. Instytucje.
Konflikty społeczne, harmonia społeczna.
Samoorganizujące się społeczeństwo. Wzory obywatelskiego działania, rola interesów grupowych.
Społeczeństwo polskie we współczesnym świecie i jego problemy.
Etyka życia społecznego. Postawy prospołeczne (odwaga cywilna, prawdomówność, wrażliwość społeczna, solidarność).
Kultura życia publicznego. Subkultury młodzieżowe.
Polityka

Obywatel a władza w systemach totalitarnych, autorytarnych i demokratycznych.
Fundamentalne zasady demokracji: antyczne i chrześcijańskie korzenie demokracji.
Demokracja i wartości, konflikty wartości w życiu publicznym.
Współczesne doktryny polityczne.
Prawa i obowiązki, cnoty obywatelskie, kultura polityczna.
Formy uczestnictwa obywateli w życiu publicznym.
Ustrój państwowy Rzeczypospolitej Polskiej; organy władzy i ich kompetencje, administracja publiczna, samorząd terytorialny.
Prawo

Pojęcie prawa, normy prawnej, przepisu prawa.
Funkcje i zadania prawa.
Rodzaje prawa (prawo międzynarodowe, europejskie i krajowe, prawo kościelne, prawo naturalne i stanowione; prawo cywilne, karne i administracyjne).
Prawa człowieka - źródła, dokumenty, procedury.
Tworzenie prawa. Hierarchia norm prawnych.
Akty prawne - wyszukiwanie i rozumienie przepisów prawa.
Polska, Europa, świat

Integracja europejska, Polska w Europie.
Ład międzynarodowy - konflikty i systemy bezpieczeństwa.
Problemy współczesnego świata.
Osiągnięcia

Rozumienie problemów życia publicznego, określanie ich przyczyn i przewidywanie skutków.
Krytyczne korzystanie z różnych źródeł informacji dotyczących spraw publicznych.
Umiejętność formułowania, uzasadniania i obrony własnego stanowiska na forum publicznym.
Umiejętność organizowania działań o charakterze obywatelskim.
Znajomość zasad i umiejętność stosowania procedur demokratycznych.
6Znajomość podstaw ustroju Polski zawartych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w tym praw i obowiązków obywatelskich.
Rozróżnianie kompetencji poszczególnych organów władzy i instytucji państwowych i samorządowych.
Rozumienie stanowisk uczestników debaty publicznej i umiejętność krytycznej analizy ich argumentów.
Analizowanie motywów działań i wyborów dokonywanych przez uczestników życia publicznego z punktu widzenia podstawowych wartości życia społecznego; ocena własnych decyzji i działań.
Orientacja w podstawowych zasadach prawa i polskiego systemu prawnego.
Rozumienie aktów prawnych; umiejętność formułowania argumentów dla poparcia własnego stanowiska.
Wypełnianie druków urzędowych, sporządzanie pism do władz publicznych i innych instytucji.
Umiejętność czytania ze zrozumieniem tekstów publicystycznych i popularnonaukowych dotyczących nauk społecznych, polityki i prawa.

ZA: PODSTAWA PROGRAMOWA WOS

Offline

 
  • Index
  •  » WOS
  •  » ZAGADNIENIA MATURALNE!!!!
WZL

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora
jaka jest najgorsza profesja w margonem golf 4 1.6 stuki w silniku jaskółka jako symbol freiter stopien wow ile zajmuje lvlowanie do 55