Historia i WOS ZSO Strzegom

Forum dla uczniów ZSO Strzegom

Sport Beauty Moda Moda 2 Moda 3

#1 2012-01-31 19:38:02

Paulina Majewska

Nowy użytkownik

Zarejestrowany: 2012-01-30
Posty: 2
Punktów :   

Wielki kryzys ekonomiczny (1929-1933)

Wielki Kryzys gospodarczy zaczyna się od "czarnego czwarteku"(25 X), czyli od krachu na giełdzie nowojorskiej( Wall Street), a kończy ok. roku 1933.

I wojna światowa spowodowała, że kraje Europejskie, i te nowo powstałe i te, które musiały zapłacić kontrybucję wojenne, musiały ustabilizować rynek lokalny. Koniunktura europejska od połowy lat 20. była pomyślna, jak i rozwój gospodarki USA, a to skłoniło amerykańskich inwestorów do ulokowania swojego kapitału na rynku europejskim.

Kryzys miał swoje korzenie w USA, a jego przyczynami pośrednimi były:

- załamanie eksportu produktów rolnych(spadek cen, nie opłacała się produkcja)
- brak możliwości skutecznego wyegzekwowania pieniędzy, które USA pożyczyło innym krajom
- USA ma problem z odzyskaniem kapitału, który wcześniej ulokowano w Europie
- nadprodukcja spowodowała wyprzedaż przez inwestorów akcji przedsiębiorstw

Przyczyną bezpośredniej( i największej) zapaści ekonomicznej gospodarki był tzw. "czarny czwartek", który miał miejsce 24 X 1929 roku. Mianem "czarnego czwartku" określamy gwałtowne załamanie kursów akcji, ale także innych papierów wartościowych, które swoje odbicie znalazło również w ówczesnej Europie.

Dziedziny objęte kryzysem to:

- przemysł, rolnictwo
- obrót kapitałowy
- handel
- rynek pracy

Kryzys objął swoim zasięgiem wszystkie państwa, które odczuły go na skutek obniżenia produkcji i standardu życia. Wyjątek, od tej reguły, stanowiła Rosja radziecka, ponieważ jej gospodarka znacząco różniła się od gospodarki innych krajów. Kryzys stracił na sile w roku 1932, ale jego konsekwencję odczuwano nadal. Były one jednak indywidualnie zależne od gospodarki danego państwa.
Wielki Kryzys ekonomiczny polegał na tym, że nadwyżka produkcji nie znalazła swoich odbiorców w społeczeństwie. Aby sprzedać towar obniżano ceny tak mocno, że ich sprzedaż straciła sens, ponieważ i tak nie pokrywała kosztów produkcji, gdyż ceny były bardzo niskie. W konsekwencji firmy dla własnego utrzymania zwalniały pracowników lub po prostu bankrutowały.
Jeszcze większy problem miały państwa, których głównym źródłem utrzymania było rolnictwo, ponieważ kryzys w produkcji rolnej był jeszcze głębszy, niż spadek cen towarów.
Międzynarodowy handel, który jak inne dziedziny objęte kryzysem, obniżył swój obrót i zamknął rynki wewnętrzne przed importem poprzez cła zaporowe.

Cło zaporowe- cło nakładane na towary importowane w celu osłabienia ich konkurencyjności wobec produktów krajowych. Może wynosić nawet 100% wartości towaru.

Instytucje bankowo-finansowe często były likwidowane, ponieważ kryzys dotknął także je, jak i system walutowy wielu państw.

Ludzie wobec kryzysu:

- strach o przyszłość, dobrobyt
- utrata pracy przez wiele osób
- wiara w państwo, jako podstawę egzystencji
- zmiana postaw politycznych
- poparto system faszystowski i komunistyczny, ponieważ obowiązujący demokratyczny i wolnorynkowy doprowadził do kryzysu


Jak walczono z kryzysem?

- zwiększenie roli państwa w gospodarce( wg teorii Johna Maynarda Keynesa- angielskiego ekonomisty) poprzez :
a) aktywną politykę inwestycyjną państwa
b) łagodną inflację
c) zmniejszenie produkcji rolnej(dla podniesienie cen)
d) wielkie roboty publiczne, które miały zmniejszyć bezrobocie
e) pomoc finansową dla średnich i i małych firm, których nie pokonał kryzys
Wszystkie te działania miały przywrócić kwestię dalszego inwestowania kapitału i zwiększenia konsumpcji na rynkach światowych.

Pierwszy program "New Deal"(program walki z kryzysem) wprowadził w życie prezydent USA, Franklin Delano Roosevelt. Za przykładem Stanów zjednoczonych poszły, także inne państwa, jak, np. Polska( plan Kwiatkowskiego).

Plan Kwiatkowskiego( Plan Czteroletni – plan rozwoju gospodarczego, opracowany przez otoczenie wicepremiera i ministra skarbu Eugeniusza Kwiatkowskiego. Plan Czteroletni miał zapewnić wzrost eksportu, zmniejszenie bezrobocia, polepszenie zaopatrzenia dla wojska. Najważniejszym założeniem była walka ze skutkami kryzysu, doprowadzenie do trwałego ożywienia gospodarczego w II RP oraz uzyskanie niezależności gospodarczej przez państwo polskie.)

Wielkie Kryzys ekonomiczny był efektem wolnej gospodarki rynkowej, ale, tuż po jego zakończeniu, państwa przejęły nad gospodarką rynkową znaczną kontrolę.
Bibliografia:
- Jacek Talik, Piotr Toma, Jacek Trzeciak, Nowa matura historia, Warszawa 2008.
- www.wikipedia.pl
- Jerzy Pilikowski, Vademecum maturzysty historia, Kraków 2008.

Offline

 
WZL

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora
www.bia.pun.pl www.4shared freiter stopien najstraszniejsze postacie disneya www.biologiaur.pun.pl